Now Playing Tracks

Translation: Simula ika-16 ng Abril 2014, yun mga pasaherong walang pera, mga nangolekta ng libreng brochures at leaflet sa mga museo, mga kumuha ng sobrang tinapay at saging sa free buffet breakfast ng hotel, mga nagpapicture lang sa labas ng Disneyland at Universal Studios, ay maaaring pumila sa “Nothing To Declare”.

We make Tumblr themes